Zapraszamy w fascynującą podróż
po kartach życia Jana Pawła II

 

Kraków odegrał w życiu Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, szczególną rolę. Wojtyła niejednokrotnie dawał wyraz szczególnej więzi łączącej Go z Grodem Kraka, który nazywał "Miastem swojego życia". Ogromne przywiązanie papieża do miasta nie dziwi – przecież spędził tu blisko 40 lat! To właśnie na ten krakowski okres przypada czas Jego studiów, okupacji, nauki w seminarium duchownym, w końcu posługi kapłańskiej, a następie biskupiej i kardynalskiej. Po wyborze na papieża Wojtyła również nie zapomniał o swoim ukochanym mieście, odwiedzając go w trakcie prawie każdej pielgrzymki do Ojczyzny.


Wiele miejsc w Krakowie przesiąkniętych jest duchem Jana Pawła II. Są mury, w których bywał, miejsca nierozerwalnie z nim związane, widoki, którymi każdego dnia cieszył oko, jak również mnóstwo rzeczy-pamiątek, które po sobie pozostawił. Całą tą bogatą spuściznę pragniemy pokazać naszym Gościom. 

Zapraszamy w fascynującą podróż po kartach życia Karola Wojtyły, w czasie której poznacie anegdoty, ciekawostki i fakty związane z Jego obecnością w Krakowie. Odwiedzane miejsca będą przyczynkiem do bliższego poznania Jego historii, pokazania tego, jak żył. Mamy nadzieję, że pomogą zrozumieć Jego drogę do świętości.

 • Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1987
  Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto mojego życia. Miasto naszych dziejów. Kraków jest miastem ogromnie bogatym. Całe dzieje przeszły przez to miasto i chciały w nim pozostać.
  Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1987
 • ks. kard. Stanisław Dziwisz
  Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II.
  ks. kard. Stanisław Dziwisz
 • Jan Paweł II, Kraków - Błonia, pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku
  Pozwólcie, zanim stąd odejdę... Patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga... Patrzę stąd na Polskę.
  Jan Paweł II, Kraków - Błonia, pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku

Zapraszamy również na nasze wycieczki "Średniowieczny Kraków", które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o dzieciach!